Михаил Кобзарёв (itsitizen) wrote,
Михаил Кобзарёв
itsitizen

Из официального сайта районного центра "фашистской Украины"...

"Так звані роки перебудови викликали негативні явища. Наприкінці 80-х — початку 90-х років в економіці проявилися такі порочні тенденції, як закриття швейного і галантерейного цехів фабрики „Україна", а кінотеатр, банно-пральний комбінат, частина підприємств працюють періодично, росте кількість безробітних. Приватизовані майже всі промислові підприємства. У 2000 році на базі колективного сільськогосподарського підприємства „Іскра" створене сільськогосподарське підприємство з обмеженою відповідальністю. В Олександрівці сформувався прошарок дрібних підприємців, що займаються в основному торгівлею.".


Перевожу с "несуществующего" украинского языка на русский:

Так названные годы перестройки вызвали негативные явления. В конце 80-х - начала 90-х годов в экономике проявились такие порочные тенденции, как закрытия швейного и галантерейного цехов фабрики "Украина", а кинотеатр, банно-прачечный комбинат часть предприятий работают периодически, растет численность безработных. Приватизированы почти все промышленные предприятия. В 2000 году на базе коллективного сельскохозяйственного предприятия "Искра" создано сельскохозяйственное предприятие с ограниченной ответственностью. В Алексанровке сформировалась прослойка мелких предпринимателей, что занимаются в основном торговлей.


Это, де-факто, и есть отношение жителей украинского районного центра, в котором я имел честь вырасти, кончить школу, детско-юношесткую спортивную школу, в советское время, к настоящей реальной действительности.
Руссейше русским, у которых русскость "свербит" даже в заднем проходе, вопрос: как отличается отношение рядового украинца к действительности развала СССР и его последствиям в экономической сфере от отношения к этим же явлениям обычных русских людей?

Замечу, что на официальном сайте районного центра нет ни единого слова против русских. Нет ни единого слова про УПА УНСО. Но есть масса добрых слов, уважения и пиетета к ветеранам Великой Отечественной войны, о партизанском движении на Украине по освобождению от фашистских захватчиков.
Есть слова уважения и признания к советскому периоду истории населенного пункта Александровка, ибо нельзя закрыть глаза на то, что  именно при советской власти в 1936 году поселок был полностью электрофицирован.

"У 1936 році Олександрівка цілком електрифікована і радіофікована, почата реконструкція цукрового заводу, що завершилася в 1937 році. Функціонують лікарня, родильний будинок, клуб, бібліотека, у середній школі працюють 16 педагогів, навчаються 260 дітей.".

Перевод:

В 1936 году Александровка полностью электрофицирована, радиофицирована, начата реконструкция сахарного завода, что завершилась в 1937 году. Функционируют больница, родильный дом, клуб, библиотека, в средней школе работают 16 педагогов, обучаются 260 детей.


А вот что пишут о "Рассее Украине_каторую_мы_патеряли":

"Через погані умови праці, мізерної зарплати,  тривалого робочого дня на цукровому заводі часто відбувалися робочі страйки (1874, 1902, 1905 роки). В другій половині XIX століття в Олександрівці стрімко зросла кількість єврейського населення. Відповідно до перепису 1897 року, з 4366 жителів містечка євреї складали 74 відсотка. Після падіння царизму в 1917 році на цукровому заводі створені профспілкова організація і фабзавком, що очолили боротьбу робітників за контроль над виробництвом. Селяни почали захоплювати поміщицькі землі і поділяти поміщицьке майно.
У січні 1918 у містечку була проголошена радянська влада, що остаточно затвердилася в січні 1920 року, уже після громадянської війни.
"

Перевод:

По причине плохих условий труда, мизерной зарплаты, продолжительного рабочего дня на сахарном заводе часто возникали рабочие забастовки (1874, 1902, 1905 годы). Во второй половине XIX столетия в Александровке стремительно возросла численность еврейского населения. Согласно переписи 1897 года, из 4366 жителей городка евреи составляли 74 процента. После падения царизма в 1917 году на сахарном заводе созданы профсоюзная организация и фабзавком, что возглавили борьбу работников за контроль над производством. Селяне начали захватывать помещичьи земли и делить помещичье имущество.
В январе 1918 года в городке была провозглашена советская власть, что окончательно утвердилась в январе 1921 года, уже после гражданской войны.
"У період німецько-фашистської окупації (5 серпня 1941 — 8 січня 1944 року) 927 чоловiк ( 637 в Олександрiвцi), серед яких значна кількість євреї, були розстріляні. 956 олександрівців боролися з ворогом на фронтах Великої Вітчизняної війни, 179 з них загинули в боях. Серед олександрівців було також багато партизан і підпільників."


Перевод:

В период немецко-фашистской оккупации (5 августа 1941 - 8 января 1944 года) 927 человек (637 в Александровке), среди которых значительное количество евреи, были расстреляны. 956 александровцев боролись с врагом на фронтах Великой Отечественной войны, 179 из них погибли в боях. Среди александровцев было также много партизан и подпольщиков.


Вот так к своей истории, включая историю советского периода, трепетно и с уважением относятся мои земляки украинцы.

Во всяком случае множество тех людей, которые отвечают за формирование общественного мнения, за воспитание подрастающего поколения.

Зато в России есть масса недоумков, которые считают, что украинцев, как и украинского языка нет. А те, кто есть - "созданная Лениным искуственная нация" -  все, как один "укропы-фашисты-нацисты"...


--------------------------------

P|S

Впрочем, ради спправедливости, надо сказать, что антисоветская истерия набирает обороты и в бывшей моей школе...


Не знаю, кто эта дама с указкой (вижу ее впервые), но то, что глупая и политически конъюнктурная - очевидно.
Tags: Исторические мифы и реальность
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 19 comments

Recent Posts from This Journal